Espainiako Futbol Federazioak datuen babeserako oinarrizko eskubidea erabat errespetatzeko konpromisoa hartu du, aplikatu beharreko legeriaren arabera.

Web-orri hau erabiltze hutsak ez du esan nahi datu pertsonalak tratatu behar direnik, "Cookieen politikan" adierazitakoari kalterik egin gabe.

Hala ere, datu pertsonalak emango bazenitu, jarraian adierazitako puntuen berri emango dizugu, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 13. artikuluan ezarritakoaren arabera. Erregelamendu horren bidez, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dira eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen da (EBAO L 119, 2016-05-04koa), eta Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 11. artikuluaren araberan (BOE, 2018-12-6koa):

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

Espainiako Futbol Federazioa, Mateo Inurria kalea 26, 28036 Madril

DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIAREN HARREMANETARAKO DATUAK

Ramón y Cajal kalea z.g., 28230 Las Rozas (Madril)

TRATATUKO DITUGUN DATU PERTSONALAK

Espainiako Futbol Federazioarekin duzun harremanaren arabera, datu pertsonalen kategoria hauek tratatu ahal izango ditugu:

1. Identifikazio-datuak: izen-abizenak, IFZ/pasaportea/AIZ.

2. Harremanetarako datuak: bizilekua, telefonoa, helbidea (posta-helbidea eta helbide elektronikoa barne), etab.

3. Ezaugarri pertsonalen datuak, hala nola egoera zibila, sexua, jaioteguna eta jaioterria, adina, nazionalitatea edo lanbidea.

4. Datu-kategoria bereziak, behar-beharrezkoak direnean, hala nola osasun-datuak.

5. RFEFren webgunean nabigatzeko datuak.

ZURE DATUEN TRATAMENDUAREN XEDEAK

Datu pertsonalak biltzearen helburua izan daiteke prentsa-akreditazioen eskaerak, partiden eta ikastaroen sarrerak kudeatzea, formularioak oro har betetzea eta izapidetzea, bai eta RFEFek eskaintzen dituen jarduera, produktu edo zerbitzuei buruzko komunikazioak bidaltzea ere.

DATUEN NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK

Datu pertsonalak hirugarren herrialde batera edo nazioarteko erakunde batera transferitu ahal izango dira, lortu nahi den helbururako beharrezkoa bada. Nolanahi ere, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorreko eta Datuak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoko xedapenak betetzen direla bermatuko da.

ZURE DATUEN TRATAMENDUAREN OINARRI JURIDIKOA

Tratamenduaren xede diren datuen arabera, datu horiek nola lortu edo bildu ditugun kontuan hartuta eta tratamenduaren helburuaren arabera, datu horien tratamenduaren oinarri juridikoa honako hau izan daiteke: baimena, kontratu bat gauzatzea, legezko betebehar bat betetzea, interes publikoko eginkizun bat betetzea, botere publikoak baliatzea edo Espainiako Futbol Federazioaren edo hirugarrenen interes legitimoa.

BAIMENA KENTZEKO ESKUBIDEA

Datu pertsonalen tratamendua zure baimenean oinarrituta dagoenean, edozein unetan kendu ahal izango duzu.

DATUEN HARTZAILEAK

Espainiako Futbol Federazioak ez dizkie bere datuak hirugarrenei jakinaraziko, tratamenduaren helbururako ezinbestekoa ez bada, edo Fiskaltzak edo Administrazio Publikoek, beren ahalak erabiliz, aldez aurretik errekerimendu judiziala egiten ez badute.

DATUAK GORDETZEKO EPEA

Datuak behar den denboran gordeko dira, zertarako eman edo bildu ziren kontuan hartuta. Hala ere, datuak ezabatzeko eskubidea erabili ahal izango da.

Informazioa bidaltzeko behar den tratamenduari dagokionez, zure datuak sisteman gordeko ditugu, ezabatzeko eskatzen ez diguzun bitartean.

DATUAK BABESTEKO ESKUBIDEAK

Honako eskubide hauek baliatu ahal izango dituzu:

Datuak eskuratzea, zuzentzea, ezabatzea, aurka egitea, datuen eramangarritasuna, datuen tratamendu automatizatuan oinarritutako erabaki baten xede ez izateko eskubidea, datuen tratamendua mugatzea.

Eskubide horiek baliatzeko, idazki bat bidali behar zaio Segurtasun Saileko Teknologia eta Azpiegitura Saileko arduradunari (Ramón y Cajal kalea z.g., 28230 Las Rozas, Madril), nortasuna egiaztatuz.

DATUAK BABESTEKO ESPAINIAKO BULEGOAN ERREKLAMAZIO BAT AURKEZTEKO ESKUBIDEA.

Zure datu pertsonalen tratamenduak datu pertsonalen babesari buruz indarrean dagoen araudia urratzen duela uste baduzu, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan (Jorge Juan kalea 6, 28001 Madril) (www.aepd.es).