1. Identifikazioa

Enpresaren izena: Espainiako Futbol Federazioa  
IFK:  Q-2878017-I
Egoitza soziala:  Mateo Inurria kalea 26, 28036 Madril
Telefonoa: +34 91 495 98 00
Helb. elektronikoa:  [email protected]
Erregistroaren inskripzioa:  Kirol Kontseilu Gorenaren Kirol Erakundeen Erregistroa, 19 zenbakiarekin.

2. © Copyright RFEF

Debekatuta dago ikus-entzunezko edukia osorik edo zati batean erreproduzitzea, Espainiako Futbol Federazioaren berariazko baimenik gabe.